Profas - boekhouding
Minimize

Het boekhoudpakket PROFAS wat staat voor PROFesional Account System is een real time pakket, wat wil zeggen dat de ingevoerde gegevens onmiddellijk in de boekhouding opgenomen worden. Er moeten geen aparte batchprogramma uitgevoerd worden. Het boekhoudpakket wordt gekoppeld aan het commercieel pakket Probusol. Een aantal boekhoudkundige inschrijvingen kunnen automatisch overgenomen  worden vanuit dit commercieel programma. Zo wordt de ticketverkoop, verkoopfacturen, aankoopfacturen en de kasverrichtingen automatisch geïntegreerd in het boekhoudpakket. De aankopen worden op basis van diverse coderingen vanuit de boekhoudkundige rekeningen automatisch fiscaal geventileerd.

 

Een eenduidige schermopbouw bevordert een snelle invoer. Rapportering door een groot aantal vaste rapporten. Door toepassing van DDE en ODBC technieken bestaat de mogelijkheid om specifieke overzichten te bekomen die dan door de gebruiker kunnen beheerd worden in Microsoft Excel.

 

Indien gewenst kan men door koppeling met de analystisch module de aankoopkosten automatisch, semi-automatische of manueel geen opsplitsen in een of meerdere kostenplaatsen. Door middel van de module ‘hergroepering’ kan men de boekhoudkundige resultaten in andere vorm gaan presenteren.

 

De betalingen kunnen gebeuren over diverse bankrekeningen. De module ‘automatische betalingen’ ondersteund de gebruiker bij het bepalen van betaalopdrachten waarbij na goedkeuring deze betalingen automatisch geïntegreerd worden in zowel het boekhoudpakket als in het ISABEL pakket, waarbij deze laatste op zijn beurt alles doorgeeft aan de verschillende bankinstellingen.

 

De maandelijkse BTW aangifte wordt gegenereerd door het systeem en kan zo verzonden worden aan de BTW administratie. In de nabije toekomst zal dit verdwijnen en zullen de BTW aangiftes elektronisch doorgegeven moeten worden. De maandelijkse instrastat lijsten kunnen via een bestand gedownload worden en doorgemaild worden aan de Nationale Bank van België. Dit is ook het geval in verband met de driemaandelijkse lijst voor wat betreft de intracommunautaire handelingen alsook voor de jaarlijkse BTW listing.

Copyright 2013 by Fidelity Soft nv   |    |  Terms Of Use  |  Privacy Statement