Facturatie - Probusol
Minimize

PROBUSOL is een geïntegreerde oplossing voor verkoop- , aankoop- en voorraadbeheer in middelgrote- en grote ondernemingen.

Met dit systeem richt FIDELITY SOFT zich tot de KMO's die een verder doorgedreven automatisering nastreven en daarbij kwalitatief hoge eisen stellen. Fidelity Soft biedt dergelijke ondernemingen alle instrumenten voor een modern en efficiënt computerbeheer. Automatisering mag echter niet ten kost gaan van de gebruiksvriendelijkheid : PROBUSOL is dan ook ontworpen om de gebruikers èn uw klanten het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het pakket is modulair configureerbaar, wat een hoge mate van flexibiliteit toelaat.

PROBUSOL is speciaal ontwikkeld voor de handel in ijzerwaren, gereedschappen, Doe-het-zelf,  tuin- en huishoudartikelen. PROBUSOL is gegroeid vanuit een jarenlange praktijkervaring in de sektor. Het biedt dan ook erg krachtige funkties op het vlak van direkte toonbankverkopen voor zowel de partikuliere verkoop als voor bestellingen van BTW-klanten. Alle dokument types kunnen dan ook zonder ingewikkelde manupilaties direkt geproduceerd worden terwijl de klant bediend wordt. Barcode verwerking kan u het leven hierbij nog een stuk aangenamer maken.

Het prijzenbeheer laat u toe om de meest complexe prijsstrukturen en wijzigingen op te vangen in een minimum van tijd.
Prijsdiskettes van leveranciers kunnen direkt verwerkt worden in het systeem.

PROBUSOL verschaft 'real-time' informatie over voorraadgegevens, back-orders en het te bestellen aantal artikelen. Bij al deze verrichtingen wordt met alle beschikbare leveranciersgegevens rekening gehouden. De verwerkte gegevens kunnen achteraf in duidelijke en overzichtelijke statistieken worden gebundeld.
Ook het financiële beheer- boekhouding , telebanking,verloopt in 'real-time'.

  • Gericht naar bedrijven met complexe artikel- en prijsstructuren.
  • Alle soorten prijssystemen, kortingssystemen, staffels....
  • Verkoop met ticket (toonbank)-verkoop, leveringsbon, factuur, ... worden door elkaar verwerkt.
  • Backorder verwerking in zowel verkoop als aankoop.
  • Automatisch aanpassen van zowel aan- als verkoopprijzen
  • Bestelvoorstellen (liefst 11 mogelijke formules).
  • Zowel verwerking van particulieren (incl. prijzen) als de professionele klant.
  • Koppeling met EDI, barcoding, webwinkel, klantenkaarten    
  • Uitbreidbaarheid
Mogelijkheid tot het koppelen van andere apparaten, zoals: Barcodepen, Kassaprinter
 
Mogelijkheid tot het koppelen van specifieke modules, die niet standaard ontwikkeld werden, zoals: herstellingen, automatische portverrekening, garanties, commissieberekening, koper-, zilver- en messingtoeslag, floppy’s leveranciers…
 
Volgende modules zijn standaard ter beschikking:
 
module toonbank verkoop (video)
module voorraadbeheer
module bestellingbeheer leveranciers

module toonbankverkoop (kassa).


Historiek:

De ontwikkeling van ons commercieel pakket Probusol, wat staat voor PROfessional BUsiness SOLution, werd gestart op het einde van de jaren 80. Het pakket richt zich voornamelijk tot de groep bedrijven met een gemengde activiteit van groothandel en kleinhandel.

Een onbeperkt aantal artikels, een uitgebreide en complexe prijzenstructuur met een naadloze overgang tussen inclusieve en exclusieve verkoopprijzen en dit zowel voor speciale prijsafspraken, offerteprijzen en tariefprijzen allen met een mogelijke koppeling naar staffelprijzen. Ticket verkoop en verkoop met leveringsbon of factuur lopen door elkaar.

Door het werken met groepsartikels kan men de verkoop en de aankoop van niet gecodeerde artikels opvolgen. Bovendien zorgt de historiek voor een uitgebreide bron van diverse opzoekingen.

Een geautomatiseerde opvolging van backorders, zowel in de verkoop als de aankoop. Deze backorders functioneren evenzeer voor gecodeerde klant als particuliere klanten. Mogelijkheid tot het ingeven, bijhouden en afboeken van voorschotten op backorders. Automatisch verwijzing bij de leveringen van leveranciers naar de openstaande backorders zorgt voor een vlotte verwerking en tijdswinst.

Het veelvuldig aanpassen van aankooprijzen en daaraan gekoppelde verkoopprijzen, waarbij prijswijzingen vooraf kunnen ingevoerd worden en op bepaalde tijdstippen geactiveerd kunnen worden.

Dit pakket werd en wordt nog voortdurende aangepast en aangevuld zodat we een afdoend antwoord kunnen bieden op de steeds wijzigende informatica noden van onze klanten. Deze wijzigingen hebben vaak te maken met een meer en meer doorgedreven automatisering bij klanten en leveranciers. Vanuit de relatie met leveranciers en klanten hebben we dan EDI, mail, webwinkel, barcodering, imaging, klantenkaarten  en dergelijke zaken. Al deze punten zijn aanwezig in het probusol pakket.

 

Copyright 2013 by Fidelity Soft nv   |    |  Terms Of Use  |  Privacy Statement