Module Garantie / Herstellingen
Minimize

 Deze module garanties voorziet in het bijhouden van alle verkopen van producten waarvoor U de garantie gegevens wil verzamelen.

Een garantiefiche wordt automatisch aangemaakt met informatie die U tijdens de verkoop hebt ingegeven door de ingave van het serienummer van het product.
Deze garantiefiches kunnen steeds geraadpleegd en uitgelijst worden. Hiermee heeft U een perfect beeld met de producten die nog onder garantie zijn of niet.

Deze module garantie werkt nauw met de module herstelling. Via deze module kan U de nodige informatie ingeven wanneer een klant met een defect apparaat bij U komt.Tijdens de verkoop kan men zeer snel het defecte apparaat van uw klant in ontvangst nemen, het probleem noteren en registreren of de klant een bestek voor reparatie wil ontvangen, voor hij zijn akkoord geeft herstelling van het apparaat.Opmaken bestek. Hier kan U de nodige wisselstukken, werkzaamheden, reparatietijden vermelden. Dit bestek kan dan overgemaakt worden aan de klant die op zijn beurt al of niet zijn akkoord geeft voor herstelling. Facturatie herstelling. 

Na herstelling kan men van hieruit de facturatie van de herstelling doorvoeren.      

Copyright 2013 by Fidelity Soft nv   |    |  Terms Of Use  |  Privacy Statement